Home  |   De leraren  |   De praktijktips  |   Het project
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leraren leren van leraren

Vijfentwintig leraren uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Vijfentwintig leraren die ieder zo'n veertig jaar – en samen dus duizend jaar - voor de klas gestaan hebben en nu op het punt staan het stokje door te geven aan opvolgers. Wat hebben zij in die lange tijd geleerd? Hoe hebben zij zich ontwikkeld? En wat kunnen aanstaande, nieuwe of misschien wel álle leraren van hen leren? Daar draait het om op deze website.

U kunt hier een uitvoerig portret lezen van elke leraar. U kunt een kort, samenvattend videoportret bekijken. U vindt hier feedback van hun collega's, hun leerlingen en van anderen. U kunt ook de praktijktips raadplegen die ze samen voor u geformuleerd hebben. En u kunt, als u dat wilt, met de vijfentwintig leraren in contact treden.

U kunt misschien iets van hen leren. Maar u kunt ook een actieve bijdrage leveren aan deze site door uw commentaar en uw aanvullingen op met name de praktijktips door te geven.

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van leraren. En de kwaliteit van leraren wordt misschien ook wel bevorderd als leraren met elkaar hun kennis en kunde uitwisselen. Dat is in ieder geval de leidende gedachte achter het project Duizend jaar voor de klas en deze website.

Praktijktips

Als je duizend jaar voor de klas gestaan hebt, valt er wel wat door te geven aan de opvolgers of aan aanstaande leraren. In de afdeling Praktijktips vindt u tips, trucs, adviezen of handigheidjes. U kunt er ook uw commentaar of uw aanvullingen kwijt en op die manier actief meedoen aan kennisuitwisseling onder leraren.